Tag: Can Đình Đình

Nội Dung Phim Hiên Viến Kiếm: Hán Chi Vân Trên Vừng TV

Hoàng đế viễn cổ đánh bại ác ma, thanh kiếm của ông hóa thành kiếm khí. Những năm cuối nhà Đông Hán, kiếm khí hóa thành Hướng Vân và Mộ Vân. Tuy nhiên cặp anh em này lại thất lạc từ nhỏ... “Hiên viên kiếm: Hán chi vân”: sự kết hợp giữa dàn sao mới … Continue reading Nội Dung Phim Hiên Viến Kiếm: Hán Chi Vân Trên Vừng TV

Advertisements